پيشينه شغلي

. استادیار دانشگاه شهید بهشتی، 1393/2/1

· معاون تحقیق و توسعه مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی، اردیبهشت 1388- 1393/1/31

· ماموریت تمام‌وقت آموزشی. تیرماه 1389- مهرماه 1389

· ماموریت آموزشی برای اتمام پایان نامه دکتری. مهرماه 1387 اردیبهشت 1388

· سرپرست گروه اشاعه اطلاعات در مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي (اردیبهشت 1386-  مهر 1387)

· دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی‌‌ در دانشگاه شهید چمران اهواز (1384- 1389)

· معاون امور مراکز اسناد و مدارک علمي در  مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي (1382- 1384)

· عضو هيئت علمي مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي، سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی، وزارت جهاد كشاورزي (1381-1393)

· مسئول بخش نمايه­سازي و چکيده­نويسي در مركز اطلاع­رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي (1377- 1382)

· فهرستنويس در كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران (76-1375)

· مسئول سازماندهي اطلاعات کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تويسرکان (1374)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است