نظام‌هاي بازيابي اطلاعات: ويژگي‌ها، آزمون و ارزيابي

حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((نظام‌هاي بازيابي اطلاعات: ويژگي‌ها، آزمون و ارزيابي)). (معرفي كتاب)، فصلنامه كتاب، دوره دوازدهم، شماره اول، بهار 1380: ص. 143-142.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است