معرفي وب­سايت انجمن کتابداري و اطلاع­رساني ايران (اکتا)

حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((معرفي وب­سايت انجمن کتابداري و اطلاع­رساني ايران (اکتا)). خبرنامه انجمن کتابداري و اطلاع­رساني ايران. سال دوم، شماره دوم، شماره پياپي هشتم، فروردين 1382. ص. 9-10.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است