در آرزوی یته پرندهسه شنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۶
حیوانات بدشانس ما (2)یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۶
حیوانات بدشانس ما (1)پنجشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۶
امیدوارم هیچ انسانی در هیچ دست‌شویی گیر نکندجمعه هفدهم آذر ۱۳۹۶
بازنشسته پارکورکارپنجشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۶
اول می‌رم لهستان، بعد می‌رم خارجپنجشنبه ششم مهر ۱۳۹۶
اینجا ورشو (8): ایفلا 83 م: یکی کمک کنه (SOS)یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۶
اینجا ورشو (7): ایفلا 83 م: کلید هتل در زنگ دوچرخهجمعه دهم شهریور ۱۳۹۶
اینجا ورتسلاو لهستان (6): ایفلا 83 م: ملخ هم جزء ساحارا و دیدنیپنجشنبه نهم شهریور ۱۳۹۶
اینجا ورتسلاو لهستان (5): ایفلا 83 م: هزار رنگ کتابداریچهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۶
اینجا ورتسلاو لهستان (4): ایفلا 83 م: ورتسلا شهر کوتوله های بامزهسه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۶
اینجا ورتسلاو لهستان (3): ایفلا 83 م: جهانی با این همه کتابدار؟!یکشنبه پنجم شهریور ۱۳۹۶
اینجا ورتسلاو لهستان (2): ایفلا 83 م: ماراتن سفرجمعه سوم شهریور ۱۳۹۶
اینجا ورتسلاو لهستان (1): ایفلا 83م: ربع قرن صبوري براي آرزويي حرفه‌ايدوشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۶
چیزی مابین سیر 7 ساله و شراب 100 سالهیکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۶
منم، آشنای قدیمی عاشقشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۶
به شرطی که درد نداشته باشیجمعه بیست و سوم تیر ۱۳۹۶
شروع منطقی، پایان طوفانیجمعه پنجم خرداد ۱۳۹۶
اینجا دهلی هندوستان: کنفرانس (4) I-LIPS 2017: قابلیتهای ایران (تخمه شکنی)سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۶
اینجا دهلی هندوستان: کنفرانس (3) I-LIPS 2017: شاه جهان خانوم و عشقشچهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۶
اینجا دهلی هندوستان: کنفرانس (2) I-LIPS 2017: مک دو نالد ماسالایییکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۶
اینجا دهلی هندوستان: کنفرانس(1) I-LIPS 2017: از ميمونها بايد ترسيددوشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۶
ترقه‌بازی علمییکشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۵
اینجا پاریس (8) – ناصرالدین شاه و ادیسون در ارتفاع 424 متریپنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۵
اینجا پاریس (7) – کوازیمودوي عاشق پيشه و اسمرالداي طناز (نتردام، پمپيدو، ايفل)پنجشنبه دوم دی ۱۳۹۵
اینجا پاریس (6) – موزه شهر (لوور: دنیا در 200 هزار متر مربع)سه شنبه سی ام آذر ۱۳۹۵
اینجا پاریس (1) – شهر آرزوها (مونپارناس، شامپ الیزه، طاق پیروزی)دوشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۵
اینجا نانسی (5) – لوکزامبورگ - کشوری بند انگشتیدوشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۵
اینجا نانسی (4) – استراسبورگ شهر تاریخ و معماریجمعه بیست و ششم آذر ۱۳۹۵
اینجا نانسی (3) – کولنت هفدم (کولنتی کم نظم)پنجشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۵
اینجا نانسی (2) – مردمی آماده کمک کردنسه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۵
اینجا نانسی (1) – یک عالمه بونژوقها و مقسیهایکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۵
از همین ما و من استپنجشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۵
اینجا مونیخ (3): شهر هنر و معماریجمعه هفتم آبان ۱۳۹۵
اینجا مونیخ (2): همه مهندس، همه مخترعجمعه هفتم آبان ۱۳۹۵
Deutsches Museumپنجشنبه ششم آبان ۱۳۹۵
اینجا مونیخ: شهری با BMW چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۹۵
اینجا فرانکفورت: نمایشگاه بین‌المللی کتاب 2016 (6): نمایشگاه بالماسکه‌اییکشنبه دوم آبان ۱۳۹۵
اینجا فرانکفورت: نمایشگاه بین‌المللی کتاب 2016 (3): نمایشگاه یا مذاکره‌گاه؟پنجشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۵
اینجا فرانکفورت: نمایشگاه بین‌المللی کتاب 2016 (2): دانشگاه واقعی زنده استچهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۵
اینجا فرانکفورت: نمایشگاه بین‌المللی کتاب 2016 (1): مهمترین رویداد فرهنگی دنیاسه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۵
بت‌هایی به شکل انسانپنجشنبه یکم مهر ۱۳۹۵
دو سال سربازی، سی سال خاطرهپنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۵
تحصیل در میانسالیشنبه نهم مرداد ۱۳۹۵
الو، سرگرد جهانی هستم از اداره آگاهیسه شنبه هشتم تیر ۱۳۹۵
تولدچهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۵
نه هر توتییکشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۵
بوتیماریسمپنجشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۴
خوشبختی در چشم‌اندازدوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۴
کتابوایی (نانوا-کتابدار)پنجشنبه سوم دی ۱۳۹۴